VCA basis/VCA VOL

Het VCA-systeem (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) is in 1994 ontwikkeld om bedrijven die diensten verlenen aan de (petro)chemische industrie op een objectieve manier te toetsen en te certificeren op hun veiligheidsbeheersysteem. VCA is een meetlat voor VGM-beheersystemen van uitvoerende (opdrachtnemende) bedrijven, ook bijvoorbeeld in de bouw, metaal, installatie- en transportsector.Kleine blusmiddelen

De training is speciaal bedoeld voor medewerkers van bedrijven en instellingen die géén deel uitmaken van het BHV team. Elke medewerker moet weten waar in het eigen gebouw de veiligheidsvoorzieningen zijn geplaatst. In een interessant en actief programma gaat de instructeur in op de binnen de organisatie geldende veiligheidsinstructies, de procedure bij ontruiming en het verzamelen op de verzamelplaats.Werken op hoogte

Het werken op hoogte brengt de nodige risico’s met zich mee, echter deze zijn bijna allemaal te elimineren. Om ervoor te zorgen dat het werken op hoogte op een veilige wijze wordt uitgevoerd verzorgen wij deze opleiding voor de personen die veel op hoogte werken.Veilig hijsen

Voor personen die betrokken zijn bij kraanwerkzaamheden en hierbij de kraanmachinist ondersteunen met het verplaatsen van de lasten.Veiligheidsbewustwording 

Met de training zal het veiligheidsbewustzijn worden vergroot en zal een unieke belevenis zijn voor alle deelnemers.