VCA basisveiligheid
Het VCA-systeem (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) is in 1994 ontwikkeld om bedrijven die diensten verlenen aan de (petro)chemische industrie op een objectieve manier te toetsen en te certificeren op hun veiligheidsbeheersysteem. VCA is een meetlat voor VGM-beheersystemen van uitvoerende (opdrachtnemende) bedrijven, ook bijvoorbeeld in de bouw, metaal, installatie- en transportsector.

Doelgroep
De VCA cursus is bedoeld voor personen die werkzaam zijn bij VCA-gecertificeerde bedrijven of bij opdrachtgevers die het VCA-certificaat verplicht stellen.

Doel
Het vergroten van de VCA kennis en vaardigheden en de bewustwording van veiligheidsrisico’s voor wat betreft veiligheid, gezondheid en milieu checklist aannemers.

Inhoud:

 • Wet- en regelgeving
 • Preventie
 • Oorzaken
 • Elektriciteit
 • Begrip ‘risico’
 • Beheersmaatregelen
 • IJsbergtheorie
 • Ongevallenrapportage
 • Werkvergunningen
 • Gevaarlijke stoffen
 • Branden
 • Explosie
 • Besloten ruimtes
 • Gereedschappen
 • Hijsen
 • Tillen
 • Dragen
 • Struikelen
 • Uitglijden
 • Werken op hoogte
 • Vallen
 • Lassen
 • Herkennen onveilige handelingen en situaties
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Examen
Binnen enkele dagen wordt de uitslag door de examenbank bekend gemaakt. De certificaten en bijhorende pasjes worden na het behalen van het examen binnen 10 werkdagen verstrekt. Na uw betalingsingang zenden wij u het certificaat en bijhorend pasje.

Duur
Duur 1 dag, inclusief examen.

Extra informatie
De cursus kan op aanvraag ook in de Engelse, Duitse of Poolse taal gegeven worden. Wij maken voor u graag een offerte op maat.

Meer informatie

12 + 8 =